Nazwa kontraktu: „Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 od km
do km 9+220 – Etap II”

Numer umowy: 87/2009

Przewidywane lata realizacji: 2009-2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:  97 714 499,05 PLN

Wysokość dofinansowania: 86 864 423,40 PLN

Wartość kontraktu na nadzór inwestorski: 3 271 584,94 PLN (brutto)

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 67 954 015,81 PLN (brutto)

Terminy:

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 10.06.2009r.

Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót przygotowawczych: 26.06.2009r.

Data podpisania umowy z Konsultantem: 25.09.2009r.

Planowana data zakończenia robót: 26.03.2011r.

Główne cele:

  • zwiększenie komfortu jazdy i bezpieczeństwa podróżujących,
  • usprawnienie komunikacji wewnętrznej w Mszczonowie,
  • zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 50 w okolicach Mszczonowa i wynikające z tego oszczędności czasu użytkowników tej drogi.